Web Tasarım Ankara

Eğitim Danışmanlığı


Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi

Kurum ve kuruluşların hızla değişen ihtiyaçlarına, diğer bir değişle değişen beklentilere tam zamanlı şirket ve devlet çalışanlarının ayak uydurması beklentileri karşılaması küresel rekabet ortamında artık kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Değişen müşteri beklentilerinin sürekli farkında olan firmamız en uygun eğitim çözümlerini sunmadan önce müşterilerinin ve onun çalışanlarının gerçek eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla “EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ” hizmetlerini sunmaktadır. Bunu aşağıdaki hususları gözeterek gerçekleştirmektedir.

o Kurum ve Kuruluşun beklentileri

o Çalışanları beklentileri

o Sorun yaşanan alanlar

o Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gereken yönleri gözeterek eğitim ihtiyaç analizini yapar.

Buna göre şu konuları ele almaktadır:

o Eğitim İhtiyaç Analizi Tasarımı 

o Veri Toplama ve Analiz Yöntemi

o İş Analizi

o Performans Analizi

 
Eğitim Uygulama Programları

Eğitim Uygulama Programları

ERENOĞLU, ülke sanayisinin ve girişimcisinin küresel rekabete hazırlama süresinde ürün geliştirme, satış ve Pazarlama teknikleri Dış ticaret teşvik ve Destekleri, Proje hazırlama uygulama gibi bir çok konuda eğitim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetleri, teori ve pratik kariyerleri yüksek akademisyenler ve de saha uzmanlarıyla aşağıdaki program çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

1- Proje Eğitimi

2- Yatırım-Kredi ile Hibe Teşvik ve Destek Eğitimi

3- Ticari İşletme Yönetimi

4- Tarım Ürün Teknik Eğitimi

5- İleri Satış Teknikleri

6- Tarım Bankacılığı

 
 
Eğitim Tasarlama ve Materyal Hazırlama

Eğitim Tasarlama ve Materyal Hazırlama

Kurumlarda ve firmalarda bir sorunun çözülmesinde ve/veya bir ihtiyacın giderilmesinde kullanılmak üzere, öğrenme hedeflerinin müşteri ile birlikte belirlenerek, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bir eğitim tasarlanır. Tasarlanan eğitime uygun materyaller hazırlanarak bireysel yetkinliklerin gelişmesini sağlamak amacıyla pratik uygulamaları gerçekleştirebilecek materyallere özel önem verilmektedir.

 
 
Eğitim Sonuçlarını Değerlendirme ve Raporlama

Eğitim Sonuçlarını Değerlendirme ve Raporlama

Müşteri ve kasiyer memnuniyeti bizim için olmazsa olmaz ilkelerimizdendir.

Her eğitilenin (kursiyerin) olumlu ve olumsuz istek ve görüşleri bizim için çok değerlidir. Bu nedenle her eğitimin sonunda mutlaka firmamız tarafından bir anket ve raporlama yapılmakta ve sonuçları müşteriye sunulmaktadır.

Her bir kursiyerin eğitmen ve eğitim kalitesi değerlendirilmesi ile, her bir kursiyerin devam ve devamsızlığı ilgisi katılımı ve bireysel aktiviteleri bu raporda yer almaktadır. Kursiyer Durum Raporu da bağlı olduğu kurumun insan kaynakları departmanına sunulmaktadır.