Web Tasarım Ankara

Hibe Danışmanlığı


Mevcut Durum Tespiti

Mevcut Durum Tespiti

Yatırım finansmanında en uygun ve ucuz kaynak türü hibelerdir. Hibe projeleri ve başvuru dosyaları, uzmanlık ve teknik yeterlilik gerektirdiğinden yatırımcıların mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir. Yapılacak yatırımın ve/veya sunulacak hizmetlerin kapsamına uygun hibe programlarının bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin uygunluğuna yönelik incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar aşağıdaki hususları kapsar.

o Desteklenen yatırım ve hizmet konuları

o Yatırım Limitleri ve Destek oranları 

o Kimler Başvurabilir

o Uygun ve Uygun olmayan Harcamalar

o Sağlanması gereken genel koşullar

Hibe Projelerinin Hazırlanması

Hibe Projelerinin Hazırlanması

Hibe başvuru sahiplerinin, projelerinin hazırlanması surecine yönelik sunulan hizmetler aşağıdaki hususları kapsamaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki Hibe Programlarının amaç ve kapsamlarına uygun olmayan,  program hedefleriyle örtüşmeyen projelerin onaylanması mümkün değildir. Firmamız uzman kadrosuyla ve edinmiş olduğu deneyim-tecrübeleriyle aşağıdaki hibe projelerine yönelik süreçleri başarılı bir şekilde yönetmektedir.

o Başvuru sahibinin sunması gereken bilgi ve belgelerin tespiti 

o Başvuru şekli ve yapılacak işlemler 

o Başvurunun Teslimi

 
Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

Başvuru sahibinin yazılı ve sözlü olarak verdiği yetki çerçevesinde tarafımızdan hazırlanan HİBE PROJELERİ’nin ve/veya dosyalarının ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve sonuçlandırılması hizmetlerini kapsar.

 

o Başvuru izleme ve Değerlendirme süreçlerinde ilgili kuruluşlarla süreç yönetimi 

o Değerlendirme Kriterlerine uygunluk ve Puanlamanın takibi

o Nihai sıralama ve Seçim sürecinin yönetimi. 

 
 
Hibe Projelerinin Uygulanması

Hibe Projelerinin Uygulanması

Hibe başvuru sahibi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Hibe Projenin uygulanmasında aktif olarak sunulan hizmetleri kapsar.

 

o Hibe Sözleşmesinin imzalanmasında teknik destek sağlanması

o Nihai destek miktarlarına yönelik revizyon yönetimi 

o Sözleşmede yapılacak değişikliklere yönelik teknik destek 

o Ödeme talepleri ve yerinde kontrollere refakat edilmesi 

o Yükümlülüklerin yerine getirilmesi