Web Tasarım Ankara

Kredi ve Finansman Danışmanlığı


Mevcut Durum Tespiti

Durum Tespiti ve Mali Analiz

Doğru yatırım ve doğru finansman kararı vermek için mevcut durumun bütün yönleriyle incelenerek yapılan çalışmalardır. Yıllardır içinde bulunduğumuz reel sektör hakkındaki tecrübelerimizle, mevcut durumun tespitini yaptığımız kurum ve/veya kuruluşun tüm yönleriyle incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır.

Yurtiçi ve Yurtdışı Finansman Etüdü

Yurtiçi ve Yurtdışı Finansman Etüdü

Pek çok reel sektör firmaları kendi özkaynakları ile finanse edemeyecekleri büyümü projelerine yönelik fırsatları değerlendirmek amacıyla dış kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Kredi verebilecek ve/veya sermayedar olabilecek yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları nezdinde yapılacak finansman koşullarının etüd çalışmalarına yönelik hizmetlerdir.

Borç Danışmanlığı

Kredilendirme Süreci

Müşterilerimize, dünya çapında hızlı ve yaratıcı yaklaşımlarla aşağıdaki hizmetlerimizi sunmaktayız.

o Mevcut finansal yapının analizi

o Finansal yeni strateji geliştirme

o Uygun finansman kaynaklarının belirlenmesi 

o Finans alternatiflerini değerlendirilmesi ve en uygun olanının seçilmesi

o Kredi Başvuru Dosyasının Hazırlanması 

o Kredi Müzakere sürecinin yönetilmesi

o Kredi ve/veya borcun yeniden yapılandırılması 

o Kredi Kullandırma surecinin yönetilmesi

Şirket Satın Alma ve Devir Danışmanlığı

Şirket Birleştirme ve Satın Alma Finansmanı

Her bir şirketin özellikleri standart değildir. Bu itibarla şirket satın alımları çok riskli olup, hata yapmanın da maliyeti oldukça yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’deki şirket alımlarında çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Bizim yaklaşımımız öncelikle gizlilik ve entegre bir hizmet anlayışıdır. Satın alma ve devir süreçlerinde idari, mali ve hukuki süreçleri eş zamanlı yönetecek konsültasyon bir ekip oluşturarak tüm riskleri belirlemektir. Bu itibarla aşağıdaki hizmetleri bu kapsamda sunmaya çalışıyoruz.