Web Tasarım Ankara

Özelleştirme Danışmanlığı


 

Hazine Arazilerinin Özelleştirilmesi

Hazine Arazilerinin Özelleştirilmesi

Hazine Müsteşarlığının veya bağlı bulunan birimin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin uygun mevzuat çerçevesinde özelleştirilmesi, irtifak hakkı alınması veya doğrudan satışı sürecine teknik destek sağlanması hizmetidir.

 

 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının Özelleştirilmesi

Kamu İktisadi Kuruluşlarının Özelleştirilmesi

Kamu iktisadi kuruluşlarının ve/veya mülkiyetlerinin özelleştirilmesi, irtifak hakkı alınması veya doğrudan satışı veya irtifak hakkı alınması sürecine teknik destek verilmesi hizmetidir.