Web Tasarım Ankara

Yatırım Danışmanlığı


Yatırım Yeri Belirleme

Yatırım Yeri Belirleme

Yapılacak yatırımın konusu, kapasitesi ve uygunluk kriterlerine göre yapılmasının uygun olabileceği yerlerin bölge ve arazi bazında belirlenmesi hizmetidir.

Mahalli Etüt Ve Raporlama

Mahalli Etüt ve Raporlama

Yatırım yapılacak arazi ve/veya tesiste mevcut durumun tespit edilmesi; yatırım tutarının belirlenebilmesi; hibe, kredi, teşvik ve desteklere yönelik çalışmalarının yapılabilmesi; rantabilitenin gözlemlenebilmesi; kısacası yol haritanızın çizilebilmesi amacıyla yapılan “Ön Yapılabilirlik” etüdüdür.

Mimari Projelendirme

Tatbikat Projeleri Hazırlama

İnşa edilecek yapılara yönelik taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuatlara göre mimari projelerin (Vaziyet Planı, Statik, Betonarme, Sıhhi ve Elektrik Tesisatı) çizilmesi ile keşif ve metrajların hazırlanması hizmetidir.

Teknoloji Seçimi

Teknoloji Seçimi - Makine Ekipmanı

İşletmede kullanılacak makine, ekipman ve yazılım seçimine yönelik bilgilendirme yapılarak ulusal ve uluslararası piyasadaki gelişmelerin, yeniliklerin farkındalığının yapılması hizmetidir.

Fizibilite Raporu Hazırlama

Fizibilite Raporu Hazırlama

Yapılabilirlik kararının verilmesinde ve/veya finansman etüdünde kullanılmak üzere yatırımın ekonomik, teknik ve finansal açıdan değerlendirilerek karlılığının tespit edildiği raporun hazırlanması hizmetidir.

Proje Uygulama

Proje Uygulama

Hazırlanan projenin fikir aşamasından, işletmenin açılmasına kadar geçen süre zarfında teknik destek verilerek uygulanması hizmetidir.

Proje İzleme ve Değerlendirme

Proje İzleme ve Değerlendirme

Her türlü projenin gerek uygulama ve gerekse sonuçlarına yönelik izleme, değerlendirme ve raporlama hizmetidir.