Web Tasarım Ankara

Yönetim Danışmanlığı


 

Stratejik Planlama ve Yönetim

Stratejik Plan ve Şirket Yönetimi

Günümüzde en başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, yapmış olduğu tespitler doğrultusunda gerekli tedbirleri alan ve uygulayanlar olacaktır.

 

Strateji Planlama ve Yönetim süreçlerinde müşterilerimizle birlikte çalışıyor ve kendimize aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

o NEREDEYİZ

o NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ

o GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ

o BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ

Uzman ekibimiz, müşterilerimizin önemli stratejik karar almalarına müşteri ve pazar stratejilerini belirlemelerine, finans, yönetim, tedarik gibi pek çok konudaki planlarını ve yönetim metotlarını hayata geçirmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

 

 
Kurumsal Kapasite Geliştirme

Kurumsal Kapasite Geliştirme

Müşterilerimizin karmaşık iş sürecini yönetmelerinde, kendilerine sağlanan verilerin doğruluğunun zamanında temin edilmesinin ve güvenirliliğinin büyük önemi vardır. Buda kurumsal kapasitenin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile doğru orantılıdır.

Burada en önemli etkenler, kuruluşta kullanılan yazılım (software) ve bilgi işlem kadar müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi kurumsal yönetim modelleri de önemlidir.

Kurumsal uygulamalar yukarıdakilerle sınırlı değildir. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

o İhtiyaçların belirlenmesi ve Kurumsal Uygulama Modelinin seçilmesi

o Yeniden Yapılandırma

o Kurumsal Kapasite Uygulama ve Sonrası Değerlendirme

 
 
 

 

Proje Geliştirme

Yeni Proje Geliştirme

ERENOĞLU Özel Sektör ile diğer kuruluşlara fikirlerini gerçekleştirmek için uygun teknoloji ve işbirliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapmaktadır. Fikirleri projelere dönüştürmek onları uluslararası finans kuruluşlarına sunmak, ortaklık anlaşmalarına aracılık yaparak, sonuç odaklı hizmetler sunmaktadır.

o Avantajlı Sektörler Etüdü

o Proje Planlama Tasarlama ve Tanıtımı

o Çok Ortaklı Projelerde Proje Takımı Oluşturma

o Proje Finansmanını Bulma

o Proje Uygulama İzleme ve Değerlendirme