Web Tasarım Ankara

AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİKA) "Sona Ermiştir"


Ahiler Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere Sektörel Rekabet Edebilirlik” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

 
Başvuruların son teslim tarihi; elektronik ortamda son başvuru tarihi 21 Mart 2014 saat: 17:00, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 28 Mart 2014 saat:17:00’dir.
 
1-) SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
   
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU