Web Tasarım Ankara

ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARAKA) "Sona Ermiştir"


Ankara Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma” ve “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

 
Başvuruların son teslim tarihleri:
İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı için elektronik ortamda son başvuru tarihi 17 Mart 2014, saat 23:50, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 24 Mart 2014, saat 17:00’dir.
Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için elektronik ortamda son başvuru tarihi 24 Mart 2014, saat 23:50, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 31 Mart 2014, saat 17:00’dir.
 
1-) İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
  
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU