Web Tasarım Ankara

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) "Sona Ermiştir"


Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma” ve “Alternatif Turizmin Geliştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
 
Başvuruların son teslim tarihleri:
Kar Amacı Güden İşletmeler için Başvuru Son Teslim Tarihi : 20 Mart 2014 saat 17.00’dir.
Kar Amacı Gütmeyen İşletmeler için Başvuru Son Teslim Tarihi : 19 Mart 2014 saat 17.00’dir.
 
1-) YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
  
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU