Web Tasarım Ankara

Deşifre


Deşifre hizmetleri, toplantı, seminer, konferans, çalıştay, röportaj gibi ses kayıtlarının tutulduğu organizasyonlarda, kaset, CD, VCD, DVD veya herhangi başka bir veri saklama birimine kaydedilmiş her türlü konuşma kayıtlarının deşifre edilerek, yazım kurallarına uygun bir şekilde Word, Pdf, PowerPoint sunumu gibi metin formatlarına dönüştürülmesi hizmetini kapsamaktadır.