Web Tasarım Ankara

DİCLE KALKINMA AJANSI (DİKA)


Dicle Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “Sektörel Gelişme”, “Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı” ve “Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
 
Başvuruların son teslim tarihi; elektronik ortamda son başvuru tarihi 09 Mayıs 2014, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 16 Mayıs 2014, saat 17:30’dir. 
 
1-) SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
3-) SU KAYNAKLARININ ETKİLİ KULLANIMI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU