Web Tasarım Ankara

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) "Sona Ermiştir"


Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik” ve “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

 
Başvuruların son teslim tarihi;  7 Mart 2014, saat 17:00’dir. 
 
1-) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
  
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU