Web Tasarım Ankara

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA) "Sona Ermiştir"


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere Güçlü Girişimcilik” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

 
Başvuruların son teslim tarihi; elektronik ortamda son başvuru tarihi 23 Mart 2014 saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 28 Mart 2014 saat 17:00’dir.
 
1-) GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
   
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU