Web Tasarım Ankara

FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA)


Fırat Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “Üretimde Odak Alanlar” ve “Güçlü Altyapı, Güçlü Ekonomi” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
 
Başvuruların son teslim tarihi; elektronik ortamda son başvuru tarihi 21 Nisan 2014, saat 18:00, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 28 Nisan 2014, saat 18:00’dir. 
 
1-) ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) GÜÇLÜ ALTYAPI, GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI
  
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU