Web Tasarım Ankara

KIRSAL MAHALLE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hatırlanacağı gibi, 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun(Torba Yasa)’un 10.maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa bir madde eklenerek kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan düzenlemesi yapılmıştı. Bu yasaya dayanılarak hazırlanan yönetmelik 15 Nisan 2021 itibariyle yürürlüğe girdi.

 

KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ