Web Tasarım Ankara

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) "Sona Ermiştir"


Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “İktisadi Kalkınma” ve “Bölge Altyapısının Geliştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

 
Başvuruların son teslim tarihi; elektronik ortamda son başvuru tarihi 14 Mart 2014, saat 18:00, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 21 Mart 2014, saat 18:00’dir. 
 
1-) İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) BÖLGE ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
  
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU