Web Tasarım Ankara

Redaksiyon ve Kontrol Hizmetleri


Çeviri işleminde anlam kaybının en aza indirilmesi için yetkin ve deneyimli redaktörlerin tercüman tarafından çevrilen metni kontrol etmesi ve olası hataları düzeltmesi zorunludur. ERENOĞLU, çeviri kontrol/redaksiyon hizmetlerini nitelikleri “Çeviri Ekibimiz” kısmında belirtilen tecrübeli Redaktörler ile sunmaktadır.

·         Redaksiyon ve Kontrol:

Çevirisi yapılmış veya yazılmış bir metin üzerinde, noktalama işaretleri, imla ve gramer kurallarına ve benzeri biçimsel düzeltmelere yönelik değişiklikleri yaparak dokümanı kullanıma hazır duruma getirme hizmetidir.

·          Edit Hizmetleri

Çevirisi yapılmış veya yazılmış bir metni / dokümanı redaksiyon hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlere ek olarak, içeriğine yönelik, tekrar ve gereksiz kelime kullanımını düzeltilmesine ve anlaşılırlığın arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaparak, baskı ve yayıma hazır duruma getirme hizmetidir.


Metnin/belge türleri:

o    Firmamız tarafından yapılan çeviri metinleri/belgeleri
o    Firmamız dışında yapılan çeviri metinleri/belgeleri
o    Doğrudan kaynak lisanda hazırlanmış metin/belgeler