Web Tasarım Ankara

SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA) "Sona Ermiştir"


Serhat Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “İktisadi Gelişme”, “Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
 
Başvuruların son teslim tarihi; elektronik ortamda son başvuru tarihi 21 Şubat 2014, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 28 Şubat 2014, saat 17:00’dir. 
 
1-) İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) ÖRNEK KOMBİNE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
3-) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU