Web Tasarım Ankara

Tarım ve hayvancılık sektörüne açık çağrı


 SÜT DÜNYASI

https://www.sutdunyasi.com/kose-yazilari/destekler/tarim-ve-hayvancilik-sektorune-acik-cagri/?fbclid=IwAR3PsaErYQQc32IINGzKVJMpdnDcI_rYJMgxXDOLGJMV_5Ere7OQL62Z_Ak

https://www.sutdunyasi.com/wp-content/uploads/2020/03/Bekir-Erenoglu-Tarim-hayvancilik-sektorune-acik-cagri.jpg

Tarım ve hayvancılık sektörüne açık çağrı

Tarım ve hayvancılık faaliyeti ile ilgilenen başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, tüm çiftçiüretici, yetiştirici ve bunların temsilcisi sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarına (ZMO, TVHB, TZOB gibi) konu ve yatırım uzmanı olarak bu çağrıyı yapmayı vatandaşlık görevi kabul ediyorum.

 

Bitkisel üretimin için (hububat, bakliyat, meyve ve sebze üretiminin) ekim dikim ve bakım dönemi olan Nisan ve Mayıs aylarının sektör olarak iyi değerlendirilmemesi halinde, yaklaşık altı ay sonra telafisi mümkün olmayan büyük gıda sorunları ile karşılaşacağımızı tahmin etmek çok zor değildir.

 

Ayrıca, bu dönemde hayvancılık konusunda kaba ve kesif yem bitkileri ekimi ve bakımı ile mera hayvancılığı yapılmak zorundadır.

 

Bunun için mutlaka valiliklerden izinli ve kontrollü olarak araziye inmek zorundayız.

 

Süt ve et (besici) üreticisi altı ay sonra kaba ve kesif yem bulamaz ise, ülkemiz hayvancılığı biter. Yem olmazsa hepsi kesime gider. Bunu düşünmek bile son derece rahatsız edici bir durumdur.

 

Yetkili, ilgili ve bilgili kurum ve kuruluşlar hep birlikte bu konuya el atmalıdır.

 

Başta Bakanlık olmak üzere sivil toplum kuruluşları (STK) ile meslek odalarının bu konuda medyada hızlıca farkındalık yaratması gerekmektedir.

 

Tüm İl Tarım ve Orman  Bakanlığı teşkilatları ile yukarıda belirtilen STK’lar ve meslek oda yöneticileri durumun vehametini Bakanlığa bildirmek gibi bir sorumluluk içinde olmalıdırlar. Ayrıca bu farkındalık ve planlama çalışmasına parti ayırımı gözetilmeksizin en az 30 büyükşehir belediye başkanlığının üst düzey yöneticilerinin de katılımı sağlanmalıdır.

 

Yarın çok geç olmadan büyük katılımlı bir koordinasyon toplantısı yapılarak, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarımsal sanayi ve yem konularında vede tohum, gübre, mazot ve ilaç gibi girdi desteğinin hemen karşılanması ile ürün alım ve fiyat garantilerinin üreticilere önceden(Nisan veya Mayıs ayında ) açıklanarak, gıda güvenliği ve arzı konusunda makro ve mikro tedbirlerin alınması ve de kamu oyu ile etraflıca paylaşılması gerektiğini paylaşmak isterim.

 

Ülkemiz belli ürünler dışında gıdatarım ve hayvancılık konusunda dışa bağımlı bir ülke olup, temel gıda ürünleri hububat, bakliyat, meyve ve sebze üretiminde zamanında tedbir almak zorundadır.

Kamuoyuna saygılarımla arz olunur.

 

Fotoğraflar