Web Tasarım Ankara

TEK TIRNAKLI HAYVANLARDA TANIMLAMA SÜRESİ UZATILDI


Herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki tek tırnaklı hayvanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar kimliklendirilerekTÜRKVET'te kayıt altına alınması amacıyla Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren, ülkemizdeki tüm tek tırnaklı hayvanlar Bakanlığımızca Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde kurulan tek tırnaklı kayıt sistemi modülünde kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bahse konu yönetmelik kapsamında; her yaştan tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması için belirlenen süre 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sona ermiş olup, bu tarihten sonra sadece 12 aylık yaşa kadar olan tek tırnaklı hayvanların cezasız olarak kimliklendirilmesine müsaade edilmekteydi.

Yapılan değişiklik kapsamında, tek tırnaklı hayvanlar 31.12.2021 tarihine kadar 12 aylık tanımlama süresine bakılmaksızın mikroçip takılarak kayıt altına alınmaya devam edilecektir.