Web Tasarım Ankara

Teknik Dil Danışmanlığı


•  Dil hizmetlerinde kurumsal kapasite oluşturma çalışmalarına teknik destek sağlama
•  Uluslararası yazışma teknikleri kazandırma
•  Tercüme ve dokümantasyon yönetim eğitimi
•  Konu uzmanlığı gerektiren uluslararası ilişkilerde danışman-tercüman sağlama hizmetleridir.