Web Tasarım Ankara

TRAKYA KALKINMA AJANSI "Sona Ermiştir"


Trakya Kalkınma Ajansı, 2014 Mali Destek Programı bütçesinden finanse edilmek üzere “İktisadi Kalkınma”, “Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Sosyo-Ekonomik Kalkınma” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

 
Başvuruların son teslim tarihi;  07 Mart 2014 Saat 23:00’dir. 
 
1-) İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
 
2-) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
3-) SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
 ÖN DEĞERLENDİRME FORMU