Web Tasarım Ankara

Yazılı Çeviri Hizmetleri


Sektör ve konu ayırımı gözetmeksizin yazılı metinlerin kaynak dilden hedef dile aktarımı hizmeti sunmaktayız.
 
TÜRKÇE'DEN VE TÜRKÇE'YE TEMEL DİLLER :
İngilizce   < > Türkçe
Almanca  < >  Türkçe
Fransızca < >  Türkçe
Rusça     < > Türkçe
Arapça    < >  Türkçe
 
DİĞER DİL KOMBİNASYONLARI:
İngilizce
Almanca
Fransızca
VE TÜM DİĞER AB ÜLKELERİ DİLLERİ İLE
Rusça
Arapça
DİL ÇİFTLERİ
 

ÇEVİRİ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLEN TEMEL HUSUSLAR;

·         Orijinale metne/belgeye sadık kalınması
·         Kalite, Doğruluk, Profesyonellik, Güvenilirlik
·         Gizlilik İlkesine uyulması
·         Dilin, kendi yazım, gramer ve noktalama kurallarına uygun kullanılması
·         Taahhütlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi
·         Format ve biçimleri de kapsayan birebir tercüme ve kontrol
·         Tercüme yaparken araştırmacı olunması
·         Uzmanlık gerektiren çalışmalarda metnin içeriği ve/veya terminolojisi açısından bir ön çalışma yapılması
·         Terminoloji Uyumunun sağlanması
·         Konuya göre çevirmen/redaktör ekibinin belirlenmesi
·         Müşteri bazlı terminoloji seçilmesi
·         Çeviri metinlerin kontrol/redakte edilmesi
·         Broşür, katalog, kılavuz gibi belge çevirilerini doğrudan kullanıma ve/veya baskıya hazır hale getirilmesi
·         En az 5 yıl süre ile arşivleme yapılması
Etiketler: yazılı çeviri