Web Tasarım Ankara

IPARD Proje Uygulamaları


Mahalli Etüt Ve Raporlama

Mevcut Durum Tespiti

Yapılacak yatırımın ve/veya sunulacak hizmetlerin kapsamına uygun hibe programlarının bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin uygunluğuna yönelik incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar aşağıdaki hususları kapsar.

Mimari Projelendirme

Projelerin Hazırlanması

İnşa edilecek tarımsal yapılara yönelik, taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuata uygun şekilde mimari projelerin ( Vaziyet Planı, Statik, Sıhhi, Betonarme ve Elektrik Tesisatı) çizilmesi hizmetidir.

İzin ve Ruhsatların Alınması

İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesinin alınmasına yönelik tüm iş ve işlemleri kapsar.

Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

Hibe Projelerinin Hazırlanması

- Teknik Projenin Hazırlanması

- Tekliflerin Toplanması

- İş planın Hazırlanması

- Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Başvuru Yapılması

Keşif ve Metraj

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaralarına uygun olarak ve ilgili yıla ait birim fiyatlarının esas alınarak keşif ve metrajın hazırlanması hizmetidir.

İnşaat

Yatırımcı ile yapılacak sözleşme kapsamında ve sözleşme ekindeki teknik şartnameye sadık kalınarak anahtar teslimi hayvancılık işletmelerinin yapılmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

Hayvan Temini

İnşaatı tarafımızdan yapılan işletmeler ile mevcut hayvancılık işletmelerinin talepleri doğrultusunda  hayvan temini hizmetlerini kapsar.